דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 12 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הרחבת התקשרות עם חב' סיסטמם מעבדות מתקדמות בע"מ, במסגרת זכייתה במכרז להקמה והפעלת מנהלת לשרותי בקרה על טיולים

משרד החינוך ← סיסטם מעבדות מתקדמות בע״מ

2,520,801

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

533170

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/01/2014תום תקופת ההתקשרות
01/02/2013תחילת תקופת התקשרות