דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 21/06/2012 דיווח ראשון: 10/06/2012

פרסום מאמרהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

מנהל המחקר החקלאי ←

מחשוב ותקשורת
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,350

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

533016

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(31)(א) - התקשרות עם ספק חוץ - טובי חוץ

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(31)(א) - התקשרות עם ספק חוץ - טובי חוץ
31/12/2012תום תקופת ההתקשרות
10/06/2012תחילת תקופת התקשרות