דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 29/05/2012 דיווח ראשון: 30/06/2012

מים וביוב בחרפישהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

ת.ל.מ. מהנדסים (ג.ש.) בע״מ

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪49,659

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

532359

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
17/04/2017תום תקופת ההתקשרות
30/06/2012תחילת תקופת התקשרות