דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 22/05/2012

ספירת מלאי וציוד כולל סימונו והדבקת מדבקות בר קודפרסום כוונה להתקשרות

מרכז למיפוי ישראל ←

ארולייט תוכנה ויעוץ (1997) בע״מ

שירותי ניהול יעוץ ומנהל

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

532296

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
04/06/2012תאריך אחרון להגשת השגות