דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 03/05/2012 דיווח ראשון: 01/06/2012

נוף בסאג'ורהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

קו בנוף אדריכלות נוף בע״מ

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪23,270

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

531807

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
29/03/2017תום תקופת ההתקשרות
01/06/2012תחילת תקופת התקשרות