דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 12 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ניהול פרויקט חיזוק מבנים נגד רעידות אדמה במרכז הרפואי פוריה

משרד הבריאות ← דומרק טכנולוגיות בע״מ

754,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

531333

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 5א - התקשרות עם מתכננים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 5א - התקשרות עם מתכננים
01/04/2015תום תקופת ההתקשרות
01/04/2012תחילת תקופת התקשרות