דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 30/04/2012 דיווח ראשון: 15/03/2012

מתן פטור לשכור תוספת שטח עבור משרד ההסברה והתפוצות במשרד ראש הממשלה בירושליםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

החשב הכללי הדיור הממשלתי ←

שירותי בנייה ואחזקת מבנים ניהול נכסים חומרים ורכיבים לבניה והרכבה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪563,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

531093

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(14א) מכירת זכויות במקרקעין-דייר מוגן

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(14א) מכירת זכויות במקרקעין-דייר מוגן
02/09/2016תום תקופת ההתקשרות
15/03/2012תחילת תקופת התקשרות