דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 12 שנים)
דיווח ראשון: 01/01/2011
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תחזוקת תחנות הידרומטריות באזור הדרום

רשות המים ← א.ח. אזבארגה עבודות עפר וצנרת בע״מ

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

529825

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/12/2012תום תקופת ההתקשרות
01/01/2011תחילת תקופת התקשרות