דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 24/01/2012 דיווח ראשון: 24/07/2011

רכישת מוצרי אחזקה למעון ראש הממשלההתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

חומרים ורכיבים לבניה והרכבה תאורה ואביזרי תאורה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪23,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

529502

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/12/2011תום תקופת ההתקשרות
24/07/2011תחילת תקופת התקשרות