דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 02/01/2012

התקשרות עם עיריית לוד להקמת מרכז אתני רב-תרבותי יהודי-ערבי לשירה, פיוט ומוסיקה. החלטת ממשלה מס' 2371 מיום 31/פרסום כוונה להתקשרות

משרד התרבות והספורט ←

עירית לוד

שירותי ניהול יעוץ ומנהל

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

528682

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
15/01/2012תאריך אחרון להגשת השגות