דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 12/12/2011

התקשרות עם חברת רונלי - התחנה לחקר הסחףפרסום כוונה להתקשרות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ←

רונלי טכנולוגיות (1988) בע״מ

ציוד מעבדה מדידה ואביזרים נלווים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

527893

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
25/12/2011תאריך אחרון להגשת השגות