דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 28/12/2011 דיווח ראשון: 30/11/2011

תנועה וצמתים בבית שאן - תכנון מפורט ופיקוח עליון - בית שאן דרום מערבהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪283,983

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

526863

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
30/12/2017תום תקופת ההתקשרות
30/11/2011תחילת תקופת התקשרות