דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 13/11/2011

התקשרות עם חברת זיעור בשנת 2012 , לתחזוקה ושדרוג רישיונות שימוש במאגר מייקרומדיקס במשרד הבריאות.פרסום כוונה להתקשרות

משרד הבריאות ←

זיעור בע״מ

מחשוב ותקשורת

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

526572

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
27/11/2011תאריך אחרון להגשת השגות