דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 06/11/2011

מד מפלס המסוגל למדוד את מפלס מי תהום בקידוחים צרי קוטר (2 אינש) עד עומק 500 מטר.המכשיר יכלול מנוע חשמלי ו זמזפרסום כוונה להתקשרות

ציוד מעבדה מדידה ואביזרים נלווים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

526310

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
17/11/2011תאריך אחרון להגשת השגות