דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 16/01/2012 דיווח ראשון: 01/01/2012

הארכת והגדלת התקשרות עם חברת HP לתחזוקת מערכת מעו"זהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רשות האוכלוסין וההגירה ←

היולט-פקרד (ישראל) בע״מ

תוכנות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,196,746

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

525894

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/12/2012תום תקופת ההתקשרות
01/01/2012תחילת תקופת התקשרות