דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 09/10/2011

התקשרות בין המשרד לפיתוח הנגב והגליל לבין אתר האינטרנט IZRUS לצורך דיווחים, מידע ועדכונים על הנעשה בנגב ובגלילפרסום כוונה להתקשרות

נגב, גליל ושתפ"א ←

יזרוס בע״מ

שירותי מיחשוב שירותי תקשורת

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

525738

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
27/10/2011תאריך אחרון להגשת השגות