דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 05/02/2012 דיווח ראשון: 23/01/2011

במסגרת תכנית העבודה לשנת 2010 על המעבדה המוסמכת "מוסד הטכניון" להתמקד ב-2 תחומים מרכזיים: 1. בדיקת מערכת בטיחהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

כלי רכב אביזרים ושירותים לרכב
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪150,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

525640

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
23/01/2012תום תקופת ההתקשרות
23/01/2011תחילת תקופת התקשרות