דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 03/07/2011

תיכנון מיגון והעתקת קו מים השייך למקורותפרסום כוונה להתקשרות

משרד הבינוי והשיכון ←

מקורות חברת מים בע״מ

שירותי יעוץ לניהול

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

523394

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
17/07/2011תאריך אחרון להגשת השגות