דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 28/06/2011 דיווח ראשון: 01/07/2011

שדרוג מערכות בטחון ומתח נמוך בבתי המשפט השונים אשר קרסו או עומדות בפני קריסה ובהיותן ישנות מאוד לא ניתן לתחזקןהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

ציוד בטחון ובטיחות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪580,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

523270

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
01/07/2012תום תקופת ההתקשרות
01/07/2011תחילת תקופת התקשרות