דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 15/06/2011 דיווח ראשון: 17/04/2011

הופעה של הזמרות כרמל אקמן ישראלה אגסו ולהקת בנות בטקס הענקת פרס ישראל 2011.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

רוה"מ ←

שירותי הפקת אירועים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪13,340

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

522987

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח
05/06/2011תום תקופת ההתקשרות
17/04/2011תחילת תקופת התקשרות