דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 25/05/2011

מערכת פדומטריה מתקדמתפרסום כוונה להתקשרות

מנהל המחקר החקלאי ←

שירותי מחקר הנדסה וטכנולוגיה

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

522551

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(31)(א) - התקשרות עם ספק חוץ - טובי חוץ

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(31)(א) - התקשרות עם ספק חוץ - טובי חוץ
09/06/2011תאריך אחרון להגשת השגות