דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 02/05/2011 דיווח ראשון: 24/03/2011

התקשרות עם קיבוץ שפיים לקבלת שירותי תחזוקה מרכזית לטלפוניםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ←

האיגוד - חברה להעברת טכנולוגיה

מכשירי תקשורת ואביזרים שרתים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪11,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

521987

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2011תום תקופת ההתקשרות
24/03/2011תחילת תקופת התקשרות