דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 13 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

התקשרות בפטור ממכרז עם עמותת "נא לגעת" לצורך הפעלת מיזם תעסוקתי להעסקת 15 מלצרים עיוורים במסעדה black out המתנ

משרד הרווחה ← נא לגעת (ע"ר)

540,540

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

521441

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(30) - מיזם משותף

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(30) - מיזם משותף
31/12/2013תום תקופת ההתקשרות
01/01/2011תחילת תקופת התקשרות