דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 10/03/2011 דיווח ראשון: 14/03/2011

ראגנטים ונוגדניםהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הרפואי שיבא תה"ש ←

אנקו דיאגנוסטיקס בע״מ

תרופות ציוד רפואי כללי
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪145,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

520953

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים
14/03/2012תום תקופת ההתקשרות
14/03/2011תחילת תקופת התקשרות