דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 02/03/2011 דיווח ראשון: 01/01/2011

הנושא הוצג ע"י רחל זמשטייגמן, סגנית בכירה למנהלת אגף מערכות מידע. באגף מערכות מידע מותקנת ומופעלת תוכנת INTELהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

מחשוב ותקשורת שירותי מחקר הנדסה וטכנולוגיה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪57,510

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

520735

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2011תום תקופת ההתקשרות
01/01/2011תחילת תקופת התקשרות