דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 20/02/2011

חידוש התקשרות עם חב' דרונט לאירוח אתר האינטרנט של המכון הגיאולוגי בשנת 2011.פרסום כוונה להתקשרות

משרד האנרגיה ←

דרונט בע״מ

שירותי מחקר הנדסה וטכנולוגיה שירותי ניהול יעוץ ומנהל

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

520403

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
03/03/2011תאריך אחרון להגשת השגות