דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 10/02/2011 דיווח ראשון: 13/02/2011

תרופות יחודיותהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

המרכז הרפואי שיבא תה"ש ←

תרופארם שיווק 1985 בע״מ

ציוד רפואי כללי תרופות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

520171

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(13)(א) - תרופות, נסיובים או תרכיבים, שהינם יחודיים
13/02/2012תום תקופת ההתקשרות
13/02/2011תחילת תקופת התקשרות