דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 01/02/2011

התקשרות עם משרד הבריאות לשם ביצוע בדיקת חיידקי מיקרופלסמה עבור השו"טפרסום כוונה להתקשרות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ←

משרד הבריאות/המשרד הראשי

ציוד רפואי כללי תרופות

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

519913

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
14/02/2011תאריך אחרון להגשת השגות