דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 06/01/2011 דיווח ראשון: 15/12/2010

רכישת חיישן אופטי מחברת "נובספוק"התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ←

נובוספק בע״מ

שירותי התוויית מדיניות וטיפול באזרחים שירותים אישיים ומקומיים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪42,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

519250

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/12/2011תום תקופת ההתקשרות
15/12/2010תחילת תקופת התקשרות