דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 20/12/2010 דיווח ראשון: 02/12/2010

אשפוז חולים שפונו ממרבה"נ טירת הכרמל בעקבות נזקי השריפה.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבריאות ←

החלמה ונופש בעמ

שירותי איכות סביבה שירותי טיפול בריאותי
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪40,900

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

518597

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(2) - התקשרות דחופה למניעת נזק של ממש

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(2) - התקשרות דחופה למניעת נזק של ממש
10/12/2010תום תקופת ההתקשרות
02/12/2010תחילת תקופת התקשרות