דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 05/12/2010

התקשרות עם חברת "ג'יניוס" לתחזוקת רישוי תוכנות SPSS לשנת 2011, עבור יחידות המשרד. מידי שנה מחדש המשרד את הרישופרסום כוונה להתקשרות

משרד הבריאות ←

ג'יניוס 11 מערכות בע״מ

מחשוב ותקשורת שירותי מחקר הנדסה וטכנולוגיה

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

517874

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
19/12/2010תאריך אחרון להגשת השגות