דלג לתוכן עיקרי
פרסום כוונה להתקשרות /  טרם התקבלה החלטת ועדה (עדכון אחרון: לפני 13 שנים)
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שיתוף פעולה עם אתר YNET לצורך קידום התכנים של הטלוויזיה החינוכית באינטרנט באתר הספציפי של YNEY. הטלוויזיה החי

טלויזיה חינוכית ← ידיעות אינטרנט

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

517755

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחיד הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחיד הספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ (לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו)
15/12/2010תאריך אחרון להגשת השגות