דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 23/11/2010

התקשרות עם רוני נהוראי לביצוע עבודת מחקר לתואר דוקטור במשך שנה בנושא: אפיון שכבת הגבול התרמית של ים המלח במימופרסום כוונה להתקשרות

משרד האנרגיה ←

שירותי מחקר הנדסה וטכנולוגיה שירותי ניהול יעוץ ומנהל

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

517316

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
06/12/2010תאריך אחרון להגשת השגות