דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 24/11/2010

MULTIMODE INLETפרסום כוונה להתקשרות

שירותי התוויית מדיניות וטיפול באזרחים שירותים אישיים ומקומיים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

517156

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
05/12/2010תאריך אחרון להגשת השגות