דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 27/12/2010 דיווח ראשון: 26/12/2010

פדיון בתים בהתיישבותהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

עמיגור - 2000 (99) בע״מ

שירותי התוויית מדיניות וטיפול באזרחים שירותים אישיים ומקומיים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪508,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

516717

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(19)(א) - הסוכנות היהודית או ההסתדרות הציונית

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(19)(א) - הסוכנות היהודית או ההסתדרות הציונית
26/12/2011תום תקופת ההתקשרות
26/12/2010תחילת תקופת התקשרות