דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 11/10/2010 דיווח ראשון: 01/09/2010

הפעלת מרכז נייד לקידום הבריאות בקרב אוכלוסיות חלשות.התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותי איכות סביבה שירותי טיפול בריאותי
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪1,019,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

515831

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(30) - מיזם משותף

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(30) - מיזם משותף
31/12/2011תום תקופת ההתקשרות
01/09/2010תחילת תקופת התקשרות