דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 14 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

התקשורת עם להקת שקטק לצורך סבב הופעות נוסף בתערוכת אקספו, בהתאם לבקשת סמנכל כלכלה ובשיתוף האגף לקשרי תרבות ומד

משרד החוץ ← שקטק הפקות בע״מ

85,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

515788

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(11) - שירותים או טובין שעניינם תרבות, אמנות, בידור או
30/09/2010תום תקופת ההתקשרות
01/09/2010תחילת תקופת התקשרות