דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 14 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שכירת תוספת שטח עבור הרשות להסדרת ההתיישבות הבדואית במשרד הבינוי והשיכון בבאר שבע

החשב הכללי הדיור הממשלתי ← קרניה בניין ונדל״ן בע״מ

4,265,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

515271

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(14א) מכירת זכויות במקרקעין-דייר מוגן

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(14א) מכירת זכויות במקרקעין-דייר מוגן
28/02/2021תום תקופת ההתקשרות
01/03/2011תחילת תקופת התקשרות