דלג לתוכן עיקרי
התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר /  התקשרות מאושרת (עדכון אחרון: לפני 14 שנים)
שולמו עד כההסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪-שהם0%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הארכת התקשרות לעמותת "נווה מלכישוע" (580186351) לצורך הפעלת פנימיות טיפוליות והוסטלים לנוער נפגעי סמים, מכח מכ

משרד הרווחה ← עמותת נוה מלכישוע (ע"ר)

2,076,480

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

514757

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/12/2010תום תקופת ההתקשרות
01/10/2010תחילת תקופת התקשרות