דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 15/08/2010 דיווח ראשון: 15/08/2010

פיתוח לליווי תבע בכפר יונה מערבהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪127,276

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

514386

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/12/2012תום תקופת ההתקשרות
15/08/2010תחילת תקופת התקשרות