דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 18/07/2010

פרסום כוונה להתקשרות עם ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו לצורך הפעלת בית ספר לאימון כלבי נחייה ולהרכת עיוורים לשימוש בכלבי נחייה בצפוןפרסום כוונה להתקשרות

שירותי ניהול יעוץ ומנהל

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

514062

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
29/07/2010תאריך אחרון להגשת השגות