דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 25/07/2010 דיווח ראשון: 01/08/2010

התקשרות בפטור ממכרז עם בית "איזי שפירא" לצורך השתתפות דיירי מעונות האגף לטיפול באדם המפגר במועדון בוגרים לאנשיהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותי ניהול יעוץ ומנהל
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪300,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

513955

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(29) - ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו
31/07/2013תום תקופת ההתקשרות
01/08/2010תחילת תקופת התקשרות