דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 07/07/2010 דיווח ראשון: 29/06/2010

התקשרות עם חברת איכות מזון י.ג.ש. בע"מ לטובת רכישת כיבוד ללשכת רה"מ וללשכת השר מיכאל איתן בכנסתהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

מזון משקאות ומוצרי טבק שירותי רווחה נסיעות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪34,800

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

513868

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/12/2010תום תקופת ההתקשרות
29/06/2010תחילת תקופת התקשרות