דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 23/06/2010 דיווח ראשון: 28/04/2010

שירותי יעוץ לתקשורת לוויניתהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד התקשורת ←

א.ת. אפיקי תקשורת בע״מ

שירותי מחקר הנדסה וטכנולוגיה מחשוב ותקשורת
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪50,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

513552

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(1) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/12/2010תום תקופת ההתקשרות
28/04/2010תחילת תקופת התקשרות