דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 21/06/2010

הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחידהספק היחיד שמסוגל לבצע את נושא ההתקשרות לפי זכות מכוח הדין או בהתאם למצב הדברים בפועל, על פי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים תשנ"ג-1993​ לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זו למן שירותי ייעוץ כלכלי לתמיכה תמיכה ממשלתית היא סיוע, בכסף ובשווה כסף, שממשלת ישראל מעבירה לגורמים חוץ ממשלתיים. במטרה לסייע במימון פעילות אשר היא מעוניינת לעודד את קיומה ואשר משרתת את אוכלוסייתה.לסגירה לחצו מחוץ לתיבה זובהחדרת רכב חשמלי למשק הישאליפרסום כוונה להתקשרות

שירותים אישיים ומקומיים שירותי התוויית מדיניות וטיפול באזרחים

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

513522
04/07/2010תאריך אחרון להגשת השגות