דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 11/07/2010 דיווח ראשון: 06/06/2010

הארכת התקשרות עם המוסד לביטוח לאומי לצורך ביצוע הערכות תלות לקשישים אשר אינם זכאים לגמלת סיעודהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

שירותים אישיים ומקומיים שירותי ניהול יעוץ ומנהל שירותי טיפול בריאותי שירותי איכות סביבה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪450,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

513130

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
23/05/2012תום תקופת ההתקשרות
06/06/2010תחילת תקופת התקשרות