דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 10/05/2010 דיווח ראשון: 01/02/2010

מדינת ישאל חתומה על אמנות בינלאומיות שונות בנושאי ספנות ומחוייבות אחר הוראותיהן. אמנת בטיחות החיים בים (SOLAS-התקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד התחבורה ←

מחשוב ותקשורת שירותי מחקר הנדסה וטכנולוגיה
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪2,409

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

512508

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(31)(א) - התקשרות עם ספק חוץ - טובי חוץ

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(31)(א) - התקשרות עם ספק חוץ - טובי חוץ
01/02/2011תום תקופת ההתקשרות
01/02/2010תחילת תקופת התקשרות