דלג לתוכן עיקרי
טרם התקבלה החלטת ועדה עדכון אחרון: 17/03/2010

התקשרות עם ספקי מידעפרסום כוונה להתקשרות

משרד החקלאות ופיתוח הכפר ←

שירותי מחקר הנדסה וטכנולוגיה שירותי ניהול יעוץ ומנהל

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

511578

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(31)(א) - התקשרות עם ספק חוץ - טובי חוץ

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(31)(א) - התקשרות עם ספק חוץ - טובי חוץ
30/03/2010תאריך אחרון להגשת השגות