דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 08/04/2010 דיווח ראשון: 01/04/2010

המשך התקשרות עם חברת ש.ר.א.להתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

ציוד רפואי כללי תרופות
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪721,685,000

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

511522

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
31/12/2010תום תקופת ההתקשרות
01/04/2010תחילת תקופת התקשרות