דלג לתוכן עיקרי
התקשרות מאושרת עדכון אחרון: 14/03/2010 דיווח ראשון: 30/03/2010

מאסף ביוב ראשי מראש העין לשפדן - ראש העין שטח אשהתקשרות בפטור במכרז או בהליך תחרותי אחר

משרד הבינוי והשיכון ←

י. לבל מהנדסים יועצים בע״מ

שירותי בנייה ואחזקת מבנים
עד כה שולמו 0% מתוך: הסה״כ מייצג את סך כל ההתחייבויות לתשלום שפורסמו עד כה על ידי הגורם הממשלתי במסגרת המכרז או הפטור ממכרז, עם הספקים הרלוונטיים.
סכום זה עשוי להשתנות ולגדול עם הזמן, בהתאם לתנאי המכרז או הפטור ממכרז שבמסגרתם מתבצעת ההתקשרות.
₪73,711

סוג הליך רכש: 

פטור ממכרז

מספר הפרסום: 

511458

סיבות בקשת הפטור: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות

הסתמכות על תקנה: 

תקנה 3(4)(ב)(3) בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה ובנסיבות
20/04/2015תום תקופת ההתקשרות
30/03/2010תחילת תקופת התקשרות